středa 9. listopadu 2016

Vyhláška o přijímacím řízení na střední školy

Vyhláška ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Celé znění vyhlášky publikované MŠMT najdete zde:
Vypsala jsem zjednodušeně nejdůležitější věci:
Přihláška
Obsahuje    1. vysvědčení z 8. a 9. třídy – na druhé straně
                     2. lékařský posudek – pokud vyžaduje střední škola ( formuláře nechat potvrdit u
                                                            dorostového lékaře
                     3. doporučení školského poradenského zařízení – pokud je žák se speciálními
                                                             Vzdělávacími potřebami
Pozvánka k přijímací zkoušce
-          obsahuje kritéria přijímacího řízení, seznam pomůcek
-          obdržíte domů nejpozději 14 dní před konáním zkoušky
Přijímací zkouška
Školní přijímací zkouška – vytvoří škola (u soukromých středních škol).
Jednotná zkouška – písemné testy – na všechny studijní obory s maturitou.
                                   Testové úlohy – s nabídkou odpovědí nebo otevřené s postupem řešení.
Český jazyk – 60 minut, matematika – 70 minut, do záznamových archů, SŠ předá do Centra.
Další kola přijímacího řízení
-          do více škol, v přihlášce uvedena vždy jedna škola.
Úprava podmínek uchazečům s SVP
-          ředitel SŠ upraví podle doporučení PPP.
Zveřejňování výsledků
Ředitel zveřejní na přístupném místě ve škole a internetem pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pod registračním číslem (přiděleno nejpozději v den přijímací zkoušky).
Odvolací řízení
Podává se řediteli SŠ, ten postoupí krajskému úřadu.
Zápisový lístek
Vydává základní škola zákonnému zástupci uchazeče pod registračním číslem.

Podání přihlášek
1.      kolo: do 30.11.2016 – obory s talentovou zkouškou
          do 1.3.2017 na obory bez talentové zkoušky
                        na obě přihlášky se íší SŠ ve stejném pořadí
      další kola: neomezený počet přihlášek, na každé přihlášce jedna SŠ


Žádné komentáře:

Okomentovat