pátek 12. února 2016

Informace  výchovného poradce k odesílání přihlášek na střední školy 

Vážení rodiče,

posílám vám přihlášky na střední školy.
Odešlete si je do 15. března 2016 (doporučeně nebo osobně, ať máte doklad o odeslání).
Doplňte do přihlášky :
§         místo a datum
§         podpis uchazeče (psacím)
§         jméno a příjmení zákonného zástupce (kdo je na přihlášce uveden v adrese pro doručování a kdo přihlášku podepisuje, hůlkovým písmem) – je většinou už natištěno
§         podpis zákonného zástupce
§         pokud chcete, dopište e-mail, další telefon
§         termín přijímacích zkoušek u první školy na obou přihláškách ( pro státní zkoušky je 15.4.2016 pro žáky 9. tříd a 18.4.2016 pro žáky
                                    5. tříd, ale ověřte si ještě na stránkách střední školy)
Potvrzení lékaře  ( nepotřebují žáci z 5. tříd a některé studijní obory)
·          zjistit, zda je potřeba lékařská prohlídka – na internetových stránkách střední školy
·          vyžádat si na SŠ  (na obou) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – vytisknout formulář ( mohu vytisknout ve škole, pokud žák za mnou přijde)
·          nechat u svého dorostového lékaře potvrdit

K přihlášce dokládáte lékařský posudek ( pokud je nutný), u integrovaných žáků potvrzení z pedagogické poradny a další výrazné úspěchy ( od úrovně kraje) v soutěžích a zájmových kroužcích.

Zápisový lístek  budeme vydávat v pondělí 22. února 2016  v době 7 – 16 hodin v ředitelně nebo ve sborovně. Žádám rodiče, aby si jej v této době osobně vyzvedli. V nutných případech jindy po telefonické domluvě.
Zápisový lístek doma uschovejte a použijete jej při přijímacím řízení v dubnu. Další informace vám sdělíme při jeho vydávání.

.
                                                                                Mgr. Šárka Vykydalová, výchovný poradceŽádné komentáře:

Okomentovat